REGISTRACE

Předpokládáme, že on-line registrace budou spuštěny 1.6.2024.

Informace o shromažďovaných osobních údajích:

Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje:
Obec Jenštejn, se sídlem 9. května 60, 250 73 Jenštejn, IČ: 00240249, tel. 286851985, IDDS: 8pkb6wz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018):
Mgr. Ondřej Pojkar, advokát se sídlem Hradiště 96/8, Ústí nad Labem IČ 7361266, tel.: +420 475 210 254, +420 475 201 302

Účel zpracování osobních údajů účastníků běhu „Jenštejnská Pětka“:
Poskytnuté údaje (jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, město případně oddíl, e-mailová adresa, telefon) budou zpracovávány z důvodu účasti na této sportovní akci a z důvodu sestavení výsledkové listiny.

Zveřejněny budou údaje: jméno, příjmení, rok narození, pohlaví, klub případně město na výsledkové listině na www.jenstejnskapetka.cz, případně na neoficiální stránce www.facebook.com/jenstejn/ a v rámci vyhlášení výsledků během konání akce.

Zveřejněny budou rovněž fotografie pořízené během konání akce a to na www.jenstejnskapetka.cz, www.facebook.com/jenstejnskapetka/ www.jenstejn.cz, případně na neoficiální stránce www.facebook.com/jenstejn/.

Registrací/účastí na akci „Jenštejnská Pětka“ souhlasím zpracováním a zveřejněním poskytnutých údajů dle shora uvedené informace.

Registraci nezletilých do 16 let provádí vždy zákonný zástupce.